ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ไฟล์ประกอบการอบรมระบบ NRMS และ DRMS ภูมิภาคปี 2559

เนื้อความ : ไฟล์ประกอบการอบรมระบบ NRMS และ DRMS ภูมิภาคปี 2559
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
งบประมาณในลักษณะบูรณาการปี 61.pdf
นำเสนอระบบ DRMS_อบรมภูมิภาค.pdf
ภาพรวมระบบ NRMS_ภูมิภาค59.pdf
คู่มือการใช้งาน DRMS_060659.pdf
NRMS-TNRR_อ.สมเกียรติ.pdf
คู่มือ nrms งบแผ่นดิน - ผู้ประสานหน่วยงาน230659.pdf
คู่มือ NRMS ทุนแผ่นดิน- นักวิจัย270659.pdf
1. ตัวอย่างโครงการวิจัยเดี่ยว.docx
2. ตัวอย่างแผนงานวิจัย.docx
3. ตัวอย่างโครงการวิจัยย่อย 1.docx
4. ตัวอย่างโครงการวิจัยย่อย 2.docx
ข่าว : ประชุม / อบรม / สัมมนา
วันที่ประกาศข่าว : 27 มิ.ย.59
ประกาศโดย : กองมาตรฐานการวิจัย (กมว.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 27 มิ.ย.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 9,713 ครั้ง