ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
001_ประกาศรับข้อเสนอทุนมหาบัณฑิต วช..pdf
002_หนังสือประชาสัมพันธ์ทุนมหาบัณฑิต วช..pdf
003_แบบฟอร์มข้อเสนอ MA1 (อ.ที่ปรึกษา).docx
004_แบบฟอร์มข้อเสนอ MA2 (นักศึกษา).docx
005_แบบฟอร์มเอกสารเค้าโครงวิทยานิพนธ์.docx
006_แบบฟอร์มการเขียนแนวทางการการสังเคราะห์ฯ.docx
007_สรุปรายการเอกสารสมัครรับทุนมหาบัณฑิต.pdf
ประกาศรับทุนมหาบัณฑิต วช..jpg
ประกาศรับทุนมหาบัณฑิต วช..rar
008_คลิปแนะนำทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช..docx
009_คู่มือประชาสัมพันธ์ทุนมหาบัณฑิต วช..pdf
010_การยื่นข้อเสนอการวิจัยทุนมหาบัณฑิต ผ่านระบบ NRIIS.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 29 ม.ค.64
ประกาศโดย : ภารกิจการพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 15 ก.พ.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 10,725 ครั้ง