ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการ Newton Fund Impact Scheme (NFIS) ประจำปี 2563/64

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ Newton Fund Impact Scheme (NFIS) 2563-64.pdf
01 ฟอร์มหนังสือนำส่ง_NFIS.doc
02 Newton Fund_Proposal_NFIS (ภาษาไทย).doc
คู่มือสำหรับ NRIIS On_นักวิจัย.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 25 พ.ย.63
ประกาศโดย : กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2 (กบท.2) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 23 เม.ย.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 2,275 ครั้ง