ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

การรับข้อเสนอโครงการการประเมินผลการวิจัยของประเทศ ปี 2558

เนื้อความ :


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการการประเมินผลการวิจัยของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยเป็นการดำเนินการประเมินผลของการวิจัยของประเทศในปีงบประมาณ 2558 จำนวน 5 กลุ่มเรื่อง ภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
             ผู้สนใจสามารถจัดทำข้อ เสนอโครงการตามแบบฟอร์ม  และส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เลขที่ 196 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 
             ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 -2561-2445 ต่อ 569,594 หรือโทรสารหมายเลข 0-2579-1354 หรืออีเมล nre.nrct@gmail.com


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศรับข้อเสนอโครงการประเมินผล.pdf
แบบเสนอโครงการ.pdf
หลักเกณฑ์ราคากลาง.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 24 ก.พ.58
ประกาศโดย : รัตนา ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 8 เม.ย.58)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 5,106 ครั้ง