ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้านสังคมและความมั่นคง

เนื้อความ :
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศผลทุน 66 P12.pdf
ประกาศผลทุน 66 P14.pdf
ประกาศผลทุน 66 P17.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 16 ธ.ค.65
ประกาศโดย : กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2 ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 ธ.ค.65)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 3,041 ครั้ง