ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ประจำปี 2566

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ กรอบ Local Enterprise ปี 66.pdf
แบบฟอร์ม LE-PMUA Concept proposal 2566.docx
ระเบียบสภานโยบายให้ทุนเอกชนและภาคประชาสังคม.pdf
กำหนดการชี้แจงกรอบวิจัย Local Enterprise 2566.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 19 ต.ค.65
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 19 ต.ค.65)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 8,030 ครั้ง