ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเรื่องผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน ประจำปี 2559 (รอบที่ 2)

เนื้อความ : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเรื่องผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน ประจำปี 2559 (รอบที่ 2) โดยลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังไฟล์แนบกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ชั้น 2 อาคาร วช. 4
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0-2561-2445 ต่อ 366 / 0-2579-3982
โทรสาร 0-2940-5495
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
02กรอบวิจัยแร่ใยหิน 59.pdf
03แบบเสนอแผนงานวิจัย(แบบคอบช.1ช).docx
04แบบเสนอโครงการวิจัย(แบบคอบช.1ย-1ด).docx
05ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ2550.pdf
06จริยธรรมการวิจัยในคน.pdf
07จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง.pdf
08ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ.pdf
09แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ.pdf
10ประกาศปปช.ฉ.1.pdf
11ประกาศปปช.ฉ.2.pdf
12ประกาศปปช.ฉ.3.pdf
01ประกาศการรับข้อเสนอการวิจัยแร่ใยหิน.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 20 ต.ค.58
ประกาศโดย : admin (สม.กมว.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 23 พ.ย.58)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 5,750 ครั้ง