ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเพื่อรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
001_ประกาศ วช. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาฯ.pdf
002_เอกสารแนบท้ายประกาศ.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 30 เม.ย.64
ประกาศโดย : กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 30 เม.ย.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 9,221 ครั้ง