ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 15 เม.ย.64
ประกาศโดย : กองบริหารจัดการทุนวิจัยแล ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 15 เม.ย.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 499 ครั้ง