ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร ประเด็นเรื่อง ยางพารา และ อ้อยและน้ำตาล ประจำปีงบประมาณ 2564 โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการเกษตร

ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 9 เม.ย.64
ประกาศโดย : กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1 ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 9 เม.ย.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 3,542 ครั้ง