ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 โปรแกรมที่ 9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง

ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 16 มี.ค.64
ประกาศโดย : กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2 ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 17 มี.ค.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 2,609 ครั้ง