ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

แจ้งความก้าวหน้าในการประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอทุนวิจัยโครงการ Newton Fund - NRCT Thailand Research and Innovation Partnership Fund ประจำปี ๒๕๖๓/๖๔

ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 1 ก.พ.64
ประกาศโดย : ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 1 ก.พ.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 2,156 ครั้ง