ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม Joint Research Program โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) ประจำปี 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
หนังสือรับรองการรับทุน NRCT - JSPS JRP 2021.doc
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 29 ม.ค.64
ประกาศโดย : กองการต่างประเทศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 28 มิ.ย.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 4,079 ครั้ง