ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์ และแผนงานสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปี 2564.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 27 พ.ย.63
ประกาศโดย : ภารกิจวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านสังคมและการศึกษา ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 27 พ.ย.63)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 7,419 ครั้ง