ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมที่ 1 - 3

เนื้อความ :
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1.ประกาศรับข้อเสนอแผนงานปี-64-WIL.pdf
2.ประกาศรับข้อเสนอแผนงานปี-64-EEC.pdf
3.ประกาศรับข้อเสนอแผนงานปี-64-Reskill_Upskill.pdf
4.ประกาศรับข้อเสนอแผนงานปี-64-พัฒนาพื้นที่.pdf
Form_Full-proposal_Flagship64.docx
คู่มือการคำนวณงบประมาณ.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 16 ต.ค.63
ประกาศโดย : ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 ต.ค.63)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 2,025 ครั้ง