ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานสำคัญ กลุ่มเรื่อง PM2.5 รอบที่ 2

เนื้อความ :

          ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อตอบโจทย์แผนสำคัญของ วช. แพลตฟอร์ม 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าท้ายของสังคม โปรแกรม 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร แผนสำคัญ กลุ่มเรื่อง PM2.5 รอบที่ 2 นั้น

         ในการนี้ วช. ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานสำคัญ กลุ่มเรื่อง PM2.5 รอบที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาว่าสอดคล้องกับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objective and Key Result) ในการลด PM2.5 ของประเทศอย่างบูรณาการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร. 0 2579 1370 - 9 ต่อ 308 - 310

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศ ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ กลุ่มเรื่อง PM2.5 รอบที่ 2.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 6 ต.ค.63
ประกาศโดย : ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 6 ต.ค.63)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 5,719 ครั้ง