ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้านการพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 กลุ่มเรื่อง

เนื้อความ :

                    ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อตอบโจทย์แผนงานสำคัญของ วช. แพลตฟอร์ม 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ด้านการพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม นั้น

                    ในการนี้ วช. ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้านการพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 กลุ่มเรื่อง เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสาร

                   

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 0 2579 1370 ต่อ 407 - 408

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศผลพิจารณาทุน 9 กลุ่มเรื่อง.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 22 ก.ค.63
ประกาศโดย : ภารกิจช่วยอำนวยการ (สังคมและการศึกษา) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 23 ก.ค.63)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 8,541 ครั้ง