ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1. ประกาศ อว. รับทุนโควิด-19.pdf
2. แบบฟอร์มข้อเสนอ.pdf
2. แบบฟอร์มข้อเสนอ.docx
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 8 เม.ย.63
ประกาศโดย : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 9 เม.ย.63)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 10,747 ครั้ง