ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐเร่งรัดนักวิจัยในหน่วยงานดำเนินการรายงานผลสำเร็จของงานวิจัย ปี 2551-2558

เนื้อความ :

                ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้แจ้ง เรื่องประสิทธิภาพการดำเนินงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2551-2558  นั้น

                เพื่อให้การกำกับประสิทธิภาพประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการวิจัยเป็นไปตามเป้าหมาย วช. ได้ตรวจสอบโครงการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2551-2558 ในระบบ NRMS Ongoing & monitoring และพบว่ามีแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ที่ยังไม่มีการรายงานผลสำเร็จของงานวิจัย ปี 2551-2558 วช. จึงขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐโปรดเร่งรัดนักวิจัยในหน่วยงานท่านดำเนินการรายงานผลสำเร็จของงานวิจัย ปี 2551-2558 ในระบบ NRMS Ongoing & monitoring ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
หนังสือเร่งรัดประสิทธิภาพ ปี 51-58_ไตรมาส 2.pdf
หนังสือเร่งรัดประสิทธิภาพครั้งที่ 1.pdf
หนังสือเร่งรัดปิดโครงการ 51-58_ครั้งที่ 3.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 5 ก.พ.61
ประกาศโดย : กองมาตรฐานการวิจัย (กมว.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 พ.ค.61)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 4,325 ครั้ง