ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายงานการบันทึกผลการดำเนินงานงบบูรณาการด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาศที่ 1-2)

เนื้อความ : ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายงานการบันทึกผลการดำเนินงานงบบูรณาการด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาศที่ 1-2)
(รายการที่แนบ)


ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
003_แบบแจ้งผลของหน่วยงาน.docx
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 7 เม.ย.60
ประกาศโดย : กองบริหารแผนงานและงบประมาณการวิจัย ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 11 เม.ย.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 3,453 ครั้ง