ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ระบบ NRMS จะหยุดให้บริการในช่วง 17 ก.พ. เวลา 18.00 น. - 18 ก.พ. 2560 เวลา 05.00 น.

เนื้อความ : ระบบ NRMS จะหยุดให้บริการในช่วงวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00 น. - วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 05.00 น. เนื่องจากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ที่ให้บริการ G-Cloud แก่ระบบ NRMS จะปิดปรับปรุงระบบ จึงทำให้ระบบ NRMS ไม่สามารถให้บริการได้ โดยระบบ NRMS จะเปิดให้บริการปกติ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 10 ก.พ.60
ประกาศโดย : กองมาตรฐานการวิจัย (กมว.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 7 เม.ย.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 3,630 ครั้ง