ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560

เนื้อความ : เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30- 15.00 น. ณ ห้องประชุมบอลรูม บีซี ชั้น 2 โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1. กำหนดการ.docx
2. Power point รศ.ดร.โกวิทย์.pdf
3. Power point นายกฤษฎา.pdf
4. Power point นายวัลลภ.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 10 พ.ย.59
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและจัดการความรู้การวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 27 มิ.ย.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 6,249 ครั้ง