ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย ปีงบประมาณ 2559 ด้านพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย – จีน

เนื้อความ :

ด้วย วช. ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ของด้านพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย – จีน

วช. ขอประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ดังแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
10.ประกาศผลข้อเสนอที่ผ่านปี 59.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 14 ก.ย.59
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและจัดการความรู้การวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 3 พ.ย.59)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 7,138 ครั้ง