ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559

เนื้อความ :

                   ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศการรับข้อเสนอการวิจัยประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559 นั้น

                   ในการนี้ วช. ได้พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยมีผลการพิจารณาตามรายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ

                   จึงประกาศให้ทราบด้วยทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ได้รับการสนับสนุนจะทำสัญญารับทุนกับหน่วยบริหารทุนต่อไป

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มทรัพยากรบุคคล (ทบ.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โทร. 0 2561 2445 ต่อ 838

E-mail: trainer.nrct@gmail.com

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
017 ประกาศ ผลการคัดเลือกทุน.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 10 ส.ค.59
ประกาศโดย : ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 20 ต.ค.59)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 7,897 ครั้ง