ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลข้อเสนอโครงการ หัวข้อ “High Caliber Impact Oriented Researchers” แผนงาน N37(S3P18) วิจัยขั้นแนวหน้าด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและพลาสมา ระบบโลกและอวกาศ ควอนตัม และงานวิจัยเพื่ออนาคต ประจำปีงบประมาณ 2566

ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 16 มี.ค.66
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 มี.ค.66)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 257 ครั้ง