ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพท. ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และชาญฉลาด (Livable and Smart City) ” ประจำปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศ บพท. ที่ 6-2566 เรื่อง ผลการพิจารณาเบื้องต้น ปี 66 (Smart City).pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 1 ก.พ.66
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 1 ก.พ.66)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 476 ครั้ง