ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 9 ม.ค.66
ประกาศโดย : กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 9 ม.ค.66)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,342 ครั้ง