ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 28 ธ.ค.65
ประกาศโดย : ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ภท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 28 ธ.ค.65)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,090 ครั้ง