ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเพื่อรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 26 ธ.ค.65
ประกาศโดย : กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3 ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 26 ธ.ค.65)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 2,788 ครั้ง