ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอเชิงหลักการ กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” ปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศผลพิจารณาผ่านเบื้องต้น (วัฒนธรรม) ปี 66.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 22 ธ.ค.65
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 22 ธ.ค.65)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,404 ครั้ง