ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP) ประจำปี 2566

เนื้อความ :

 ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP)  นั้น

 ในการนี้ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจำนวน 1 โครงการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศผลพิจารณาข้อเสนอโครงการทุน NRCT-KETEP.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 7 พ.ย.65
ประกาศโดย : ภารกิจวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 1 ธ.ค.65)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 491 ครั้ง