ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัล วช. - บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NRCT-NT)

เนื้อความ :

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (National Research Council of Thailand, NRCT) และ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินการ “โครงการบริหารจัดการแผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัล วช.  บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NRCT-NT)” เพื่อตอบสนองนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศผ่านการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ช่วงเวลารับข้อเสนอ       ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น.)

การยื่นข้อเสนอฯ          ผ่านระบบ NRIIS

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม    สำนักประสานงานชุดโครงการวิจัยด้านดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัตและหุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่
ข้อมูลด้านทุนวิจัย         โทร. 089-740-6006  หรือทางอีเมล panee.n@nrctrobot.com

ข้อมูลด้านระบบ NRIIS     กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                           
                             โทร. 0 2579 1370 - 9 ต่อ 607, 611, 612

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศทุนวิจัย NRCT-NT.pdf
แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal).docx
งบประมาณโครงการ วช .xlsx
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 20 ส.ค.65
ประกาศโดย : ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 29 ส.ค.65)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 5,261 ครั้ง