ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาทุน คปก. ที่ได้รับการสนับสนุนให้รับทุนเสริมสถานเอกอัครราชฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ประจำปี 2565

ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 3 พ.ค.65
ประกาศโดย : ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 20 พ.ค.65)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,779 ครั้ง