ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพท. ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2565

เนื้อความ :
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศผลโดยละเอียด Learning City ปี 65.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 1 เม.ย.65
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 1 เม.ย.65)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 2,835 ครั้ง