ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพท. ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอเชิงหลักการ กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ (Low Carbon & Livable City)” ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2565

เนื้อความ :
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศผลการพิจารณา (เบื้องต้น) P15 Low Carbon & Livable City.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 7 มี.ค.65
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 7 มี.ค.65)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 2,168 ครั้ง