ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพท. ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด กรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาพื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย”ประจำปี 2565

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศผลโดยละเอียด ทุนวัฒนธรรม ปี 65.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 2 มี.ค.65
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 2 มี.ค.65)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 4,248 ครั้ง