ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2565 (FY2022)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
หนังสือรับรองการรับทุน.doc
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 17 ม.ค.65
ประกาศโดย : ภารกิจวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 17 ม.ค.65)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,939 ครั้ง