ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

วช. ปิดปรับปรุงเครือข่ายในวันที่ 5 - 6 พ.ค.5 2559

เนื้อความ : วช. ปิดปรับปรุงเครือข่ายในวันที่  5 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 เวลา 18.00 น. ทำให้ช่วงเวลาดังกล่าวระบบ NRMS ไม่สามารถใช้งานได้ โดยระบบ NRMS จะสามารถใช้งานได้หลังเวลา 18.00 น. ของวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 4 พ.ค.59
ประกาศโดย : กองมาตรฐานการวิจัย ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 18 พ.ค.59)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 3,391 ครั้ง