ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเรื่องพลังงานทดแทนภายใตัโครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ประจำปีงบประมาณ 2559

เนื้อความ : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเรื่องพลังงานทดแทนภายใตัโครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังไฟล์แนบกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ชั้น 2 อาคาร วช. 4
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0-2561-2445 ต่อ 366
โทรสาร 0-2561-3721
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1.ประกาศทุน พลังงานไทย-จีน ปี 59.pdf
10.ประกาศปปช.ฉ.1.pdf
11.ประกาศปปช.ฉ.2.pdf
12.ประกาศปปช.ฉ.3.pdf
2.แบบเสนอกิจกรรมร่วมของนักวิจัยไทยและจีน .pdf
3.แบบเสนอแผนงานวิจัย(แบบคอบช.1ช).pdf
4.แบบเสนอโครงการวิจัย(แบบคอบช.1ย-1ด).pdf
5.ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ2550.pdf
6.จริยธรรมการวิจัยในคน.pdf
7.จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง.pdf
8.ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ.pdf
9.แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 18 ธ.ค.58
ประกาศโดย : admin (สม.กมว.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 27 เม.ย.59)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 3,927 ครั้ง