ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้งานระบบติดตามการใช้งบประมาณการวิจัย" (วันที่ 13 พ.ย. 58)

เนื้อความ :
 
เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง "การลงข้อมูลงบบูรณาการ ปี 2560" โดย นางสาวศยามน ไชยปุรณะ


ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
นำเสนองบบูรณาการ.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 17 พ.ย.58
ประกาศโดย : admin (สม.กมว.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 22 ธ.ค.58)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 3,786 ครั้ง