ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ขอความร่วมมือทดสอบการเข้าใช้ระบบ NRMS

เนื้อความ :

ตามที่ วช. ได้ส่งหนังสือ “ขอความร่วมมือทดสอบการเข้าใช้ระบบ NRMS” ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2558 ขอให้ผู้เข้าร่วมทดสอบทุกท่านทำการทดสอบที่หน่วยงานของท่าน และกรณีที่ได้แจ้งรายชื่อพร้อม e-mail ของผู้เข้าร่วมทดสอบนั้น ทาง วช. จะส่งแบบประเมินและคู่มือการเข้าใช้งานระบบกลับไปให้ค่ะ

ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 22 พ.ค.58
ประกาศโดย : กองมาตรฐานการวิจัย ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 18 ก.พ.59)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 3,924 ครั้ง