ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการ ประจำปี 2565

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนจัดทำวารสาร.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 23 มิ.ย.65
ประกาศโดย : ฝ่ายดัชนีและประเมินสถานภาพการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 23 มิ.ย.65)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,409 ครั้ง