ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 16 ธ.ค.64
ประกาศโดย : กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 ธ.ค.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 4,062 ครั้ง